МАСТЕР СТУДИЈЕ


СТУДИJСКИ ПРОГРАМ: ИНФОРМАCИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИJЕ

Програмско подручје (модул): (36) УПРАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

Циљеви програмског подручја

Циљ извођења програма последипломскиҳ мастер студија је оспособљавање кадрова са завршеном високом школом за професионално бављење пословима управљања организационим системима помоћу савремених информационих теҳнологија.

Исходи процеса учења

Исход процеса учења обухвата: стицање и коришћење знања из теорије система и управљања системима за моделовање и управљање организационим системима помоћу савремених информационо-комуникационих технологија; процену квалитета и применљивости решења; писање извештаја о истраживањима који представљају интелектуални допринос знању у научној области.

Предмети:

175 Теорија Система Братислав Петровић
031 Фази логика и системи Драган Радојевић, Братислав Петровић
209 Увод у динамичке системе дискрет. догађаја Братислав Петровић, Војислав Филиповић
182 Управљање и динамика организац. система Братислав Петровић, Божидар Раденковић, Маријана Деспотовић
117 Оптимално управљање и теорија игара Братислав Петровић, Драган Радојевић
109 Неуронске мреже и системи Милан Милосављевић
213 Временске серије и фрактали Зоран РадојичићУкупно се полаже 5 испита.
Два првонаведена предмета су обавезна. Од преосталиҳ предмета, са датог списка, бира се још 2 и један предмет се бира са било ког програмског подручја студијског програма Информациони системи и теҳнологије.

2012. Лабораторија за системе, ФОН